Dokumenty

Statut Szkoły

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Plan pracy szkoły

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w szkole

Procedury w sytuacjach kryzysowych cz. 2

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z hali sportowej

Regulamin świetlicy

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Organizacja i dokumentacja wycieczki szkolnej

Procedura pracy zdalnej

Procedura kształacenia na odległość

Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego  obowiązujące  od dnia 1 września 2020 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie.

Strategia Przygotowania i Zarządzania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w roku szkolnym 2020/2021.

Lista kontrolna gotowości do rozpoczęcia pracy szkoły w 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2020/2021

Zarządzenie w sprawie nauki zdalnej z dn. 7.10.2020

Zarzadzenie nr 8-2020/20201 w sprawie zmiany trybu nauki na tryb zdalny

Zarządzenie nr 9/2020/2021 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia trybu nauczania zdalnego do 6 listopada br.

Zarządzenie nr 11/2020/2021 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia trybu nauczania zdalnego

Zarządzenie nr 12/2020/2021 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia trybu nauczania zdalnego

Zarządzenie nr 13/2020/2021 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia trybu nauczania zdalnego

Aneks nr 1 do Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2020-2021

Uchwała nr 24/2020 w sprawie zmiany planu pracy szkoły na rok szkolny 2020-2021

Zarządzenie nr 15/2020/2021 o przywróceniu nauki stacjonarnej w klasach I-III od dnia 18 stycznia 2021 roku.

Zarządzenie nr 24/2020/2021 w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy

Zarządzenie nr 27/2020/2021 w sprawie zmiany trybu nauki na tryb zdalny

Zarządzenie nr 30/2020/2021 w sprawie zmiany trybu nauki na tryb zdalny

Zarządzenie nr 36/2020/2021 w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny

Zarządzenie nr 37/2020/2021 w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy

Zarządzenie 38/2020/2021 o przywróceniu stacjonarnego trybu nauczania w klasach I – III

Zarządzenie nr 40/2020/2021 w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy w klasach IV – VIII

Zarządzenie nr 41/2020/2021 o przywróceniu nauki stacjonarnej