Dni wolne

Program wychowawczo-profilaktyczny

Statut szkoły

Plan pracy szkoły

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wycieczki szkolnej

Procedury postępowania nauczycieli cz. 1

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych