Dni wolne

Program wychowawczo-profilaktyczny

Statut szkoły

Plan pracy szkoły

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wycieczki szkolnej

Procedury postępowania nauczycieli cz. 1

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

Strategia dotycząca szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (COVID-19) 

Zarządzenie nr 71/2021/2022

Zarządzenie nr 72 w sprawie przywrócenia nauki zdalnej klas 4 b i 4c

Zarządzenie nr 73 w sprawie nauki zdalnej klasy VIIIc

Zarządzenie nr 74 w sprawie nauki zdalnej klasy 1b

Zarządzenie nr 76/2021/2022 w sprawie wprowadzenia trybu nauki zdalnej w klasach I - VIII

Zarządzenie nr 78 w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauczania w klasach I-VIII

Zarządzenie nr 82/2021/2022 w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauczania w klasach V - VIII