Dyrektor szkoły: mgr Rafał Pawlikowski

Wicedyrektor szkoły: mgr Bernadeta Augustyniak

Wicedyrektor szkoły: mgr Aneta Bielik

Kierownik świetlicy: mgr Iwona Kaleta