„Głośno wypowiemy, to co o Ojczyźnie wiemy”.

10 listopada  cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie uroczyście obchodziła Narodowe Święto Niepodległości.

Tego dnia dzieci z oddziału przedszkolnego 0b uczestniczyły we wspaniałej lekcji patriotyzmu, podczas konkursu bibliotecznego odbywającego się pod hasłem: „Głośno wypowiemy, to co o Ojczyźnie wiemy”. Głównym założeniem konkursu było rozbudzenie miłości do kraju ojczystego, ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. 

Przedszkolaki w strojach galowych z kotylionami przypiętymi na piersi i postawą na baczność, pięknie odśpiewały hymn narodowy, po którym rozpoczęły się zmagania konkursowe.

Nie tylko „głośno wypowiadały to co o Ojczyźnie wiedzą”, ale także wspaniale pokazywały zdjęcia z symbolami narodowymi i lokalnymi a także ważnymi dla Polaków postaciami.

Komisja konkursowa uznała, iż nie jest możliwe wyłonienie zwycięzcy konkursu z uwagi na bardzo dobrą znajomość zagadnień patriotycznych przez wszystkich przedszkolaków. Wszystkie dzieci zasłużyły na nagrodę. Na szczególną uwagę zasługuje postawa oraz bogata wiedza Aleksandry Kality, wybiegająca poza wymagania konkursowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim przedszkolakom wraz z wychowawcą. To była przyjemność patrzeć na pięknie rozwijające się Młode Pokolenie Patriotów.

Działanie biblioteki szkolnej w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                                                  Opracowała: Agnieszka Czyżykowska