W dniu 13.04.2022 roku o godzinie 11.00 w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie, odbył się uroczysty Apel Wielkanocny.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, nastąpiło uroczyste odczytanie Ewangelii: Mt 28, 1-8. Następnie ksiądz Piotr Popis poświęcił przygotowane przez uczniów koszyczki ze święconką. Dyrektor Szkoły Pan Rafał Pawlikowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Lipiński, przekazali życzenia całej społeczności szkolnej.

Część artystyczna w wykonaniu klas IV b i IV a, przygotowana przez księdza Piotra Popisa oraz Panią Beatę Wochniak, wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Inscenizacja była zatytułowana ,,Poszukiwany Jezus z Nazaretu’’.

Oprawę muzyczną przygotowała Pani Urszula Rejmer. Tradycyjnie towarzyszył nam również zespół Folkowe Nutki pod kierownictwem Pana Artura Mordaka. Dekoracje wykonała Pani Ewa Zwolska-Jencz. Ceremoniał poprowadził Pan Robert Piasta.

Opracowała: Beata Wochniak