W dniu 26.03.2024 roku o godzinie 11.00 w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie, odbył się uroczysty Apel Wielkanocny.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, głos zabrał  dyrektor szkoły pan Rafał Pawlikowski. W przemówieniu zwrócił szczególną uwagę jak pełne symboliki, nadziei i radości jest celebrowanie świąt Wielkanocnych, czas wielkiego odrodzenia. Fundamentem wypowiedzi stały się słowa Jana Pawła II "...Chrystus zmartwychwstał. On jest kamieniem węgielnym. Już raz próbowano odrzucić Go i pokonać, ze strażą i opieczętowanym kamieniem grobowym. Ale kamień ten został odsłonięty. Chrystus zmartwychwstał...Niech każdy człowiek Go nie odrzuca - bo każdy jest budowniczym swojego losu; budowniczym lub niszczycielem swojego istnienia". Na koniec pan dyrektor Rafał Pawlikowski złożył uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom oraz przyjacielom szkoły życzenia świąteczne.
W dalszej kolejności  głos zabrał Wójt Gminy Wieniawa pan Krzysztof Sobczak, który również odniósł się do kultywowania tradycji świąt Wielkiej Nocy, gdyż jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostateczne siły ciemności i śmierci a staje się nadzieją i radością. W wystąpieniu również popłynęły życzenia dla całej społeczności szkolnej oraz obecnych gości.
Następnie proboszcz parafii w Wieniawie ks. Janusz Stanek poświęcił przygotowane przez uczniów szkoły koszyczki ze święconką, przekazał również życzenia całej społeczności szkolnej.
Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły nadszedł czas na incenizację  zatytułowaną ,,Poszukiwany Jezus z Nazaretu’’.
W części artystycznej wzięli udział uczniowie  klas IV a i IV b oraz Va przygotowanej przez siostrę Monikę Dudek oraz panią Ewę Adamczyk. Inscenizcja wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Oprawę muzyczną przygotowała pani Urszula Rejmer wraz zespołem muzycznym. Tradycyjnie towarzyszył nam również zespół Folkowe Nutki pod kierownictwem Pana Artura Mordaka i Pani Marii Tomasik. Dekoracje wykonała pani Ewa Zwolska-Jencz i pani Małgorzata Wołonkiewicz. Ceremoniał poprowadził pan Robert Piasta.
Celem apelu było przybliżenie i uwrażliwienie uczniów na sens przeżywanych świąt Wielkiej Nocy.
Opracowały: Ewa Adamczyk, siostra Monika Dudek