„Polska – to taka kraina, która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą”.

                                                               Ryszard Przymus

 

 Dnia 10 listopada 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia od samego rana w szkole czuć było odświętną, patriotyczną atmosferę. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mieli przypięte biało-czerwone kotyliony, symbolizujące miłość do Ojczyzny. 

Uroczystość rozpoczęła się  w pięknie i oryginalnie udekorowanej hali sportowej wprowadzeniem sztandaru szkoły i punktualnie o 11.11 wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek Hymnu Narodowego „ Mazurka Dąbrowskiego”. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w nastrój czasów zaborów, walki o niepodległość i chwały dla naszego narodu.

Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły pan Rafał Pawlikowski, który odniósł się do historii najważniejszego Święta Narodowego i podkreślił  znaczenie patriotyzmu we współczesnym świecie.

Scenariusz montażu słowno-muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni, wiersze oraz scenki obrazujące historię odzyskania niepodległości. Uczniowie klas: Va, VIc i VIIa w bardzo interesujący sposób przedstawili losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918.  

 Akademia rozpoczęła się od pantomimy, symbolizującej rozbiory Polski.  Na scenie  pojawiły się harcerki, które z dumą wniosły  naszą flagę narodową. Do nich dołączyły postacie w maskach zaborców, które przy dźwiękach złowrogiej muzyki zainscenizowały rozdarcie naszej polskości.  Wśród występujących pojawił się też uczeń w mundurze żołnierza, który w obrazowy sposób odegrał rolę legionisty Piłsudskiego.

Całość uroczystości uświetniło tło muzyczne, na które składały się piosenki partyzanckie, legionowe, tańce i występ zespołu ludowego Folkowe Nutki.

Społeczność szkolna z dużym zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała tę szczególną lekcję historii w 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Dzień ten przypomniał nam ważną datę z kalendarza, stał się lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. 

Opracowały: Anna Łochnicka, Elżbieta Teper