Dzień Nauczyciela            Święto Edukacji Narodowej to dzień, w którym zewsząd płyną słowa podziękowania
i  życzenia, które przypominają o tym, jak ważna jest szkoła w życiu każdego z nas. Przecież nie tak dawno i my byliśmy uczniami!

            Dnia 13 października 2021 roku cała społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej
z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie obchodziła uroczyście to święto wiedzy, nauki, uczniów i nauczycieli. Akademię swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Samorządu Gminy Wieniawa oraz Rady Rodziców.

            Na początek głos zabrał dyrektor szkoły pan Rafał Pawlikowski, który w swoim przemówieniu nawiązał do przyświecającego tegorocznym obchodom Dnia Nauczyciela motta, zaczerpniętego z wiersza Jerzego Ficowskiego ,,Wielka podróż”:

Bo nauczyciel jest kapitanem,

co na okręcie dookoła świata,

płynie wraz z nami przez szkolne lata.

            Pan dyrektor podkreślił, że zawód nauczyciela trzeba kochać, by ,,utrzymać się na fali
i płynąć wraz uczniami przez szkolne lata”. To ciężka i odpowiedzialna praca. Wszystkie dzieci są ważne, nie tylko te zdolne, nie tylko te, które nie sprawiają żadnych trudności. Należy dostrzec tych potrzebujących wsparcia i pomocy.     Kończąc swoje wystąpienie pan dyrektor podziękował wszystkim pracownikom szkoły za poświęcenie, zaangażowanie i za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie.

            Miłym akcentem tego święta były życzenia przekazane nauczycielom przez zastępcę wójta panią Krystynę Żurowską oraz przedstawicielkę Rady Rodziców panią Martę Wojtunik oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

   Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowały pani Anna Piasta i pani Danuta Pyzara. Za muzykę  odpowiedzialna była pani Urszula Rejmer, natomiast dekoracje wykonała pani Małgorzata Wołonkiewicz.

            W dalszej części uroczystości młodzi artyści dziękowali nauczycielom najprościej jak się da: prostymi słowami, uśmiechem, wierszem i piosenką.

            Uczniowie w swoich wystąpieniach również podkreślali, że bez szkoły i nauczycieli trudno by było odnaleźć własne miejsce w świecie.  Dlatego pół żartem, pół serio nawiązywali do faktów ze szkolnej ławy, do sukcesów, do wybryków, do ściągania i narzekania, że nie ma kto pomóc
 w odrobieniu pracy domowej.

            No cóż… można by na koniec stwierdzić, jak mówią słowa piosenki, że ,,gdyby do szkoły chodziły anioły (…) nudno byłoby, że aż strach”! Na szczęście tak nie jest i życie szkolne wygląda wspaniale!

 Danuta Pyzara