„To bowiem, co widzialne, przemija, to co niewidzialne, trwa wiecznie…….”

                                Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

 

         W Dzień Zaduszny grupka wolontariuszy z naszej szkoły wraz z kolegami z klasy VIII c odwiedziła cmentarz parafialny w Wieniawie. Wyjście odbyło się pod opieką nauczycieli: p. Anny Fidos i p. Agnieszki Czyżykowskiej oraz ks. Andrzeja Pyzika. Wolontariusze w ramach akcji „Zapalmy światełko pamięci” odwiedzili lokalne miejsca pamięci, groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, a także mogiły zmarłych nauczycieli naszej placówki.

 

Zapalili znicze i odmówili krótką modlitwę za wszystkich zmarłych, ofiarując im odrobinę swojego czasu i uwagi oraz chwilę zadumy na znak szacunku i pamięci.

Opracowały: Anna Fidos i Agnieszka Czyżykowska