Wszyscy jesteśmy wezwani przez Boga do świętości.

W dniu 28 października 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie odbył się ,,Bal Wszystkich Świętych’’. Celem zabawy było głębsze zrozumienie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz umocnienie przekonania o tym, że wszyscy jesteśmy wezwani przez Boga do świętości.

 Dzieci mogły poznać swoich świętych patronów w niebie. Święci wciąż są żywym świadectwem miłości Boga i bliźniego i zachęcają do świętości każdego i w każdym czasie oraz udowadniają, że w codzienności możemy stawać się świętymi. Organizatorami ,,Balu Wszystkich Świętych’’ byli szkolni katecheci.

Opracowały: Beata Wochniak i s.Teodora Zielińska