W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie złożyła wniosek i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości blisko 120 tysięcy złotych na zakup wyposażenia technicznego.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Zakupiony w ramach programu sprzęt doposażył 6 sal lekcyjnych w szkole. Jest wykorzystywany w realizacji podstawy programowej z takich przedmiotów jak informatyka, technika, muzyka, biologia, przyroda, fizyka, chemia, geografia, na zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, jak również  w przygotowaniach do konkursów.

Szkolny koordynator ds. programu „Laboratoria Przyszłości” - wicedyrektor Aneta Bielik