den2022

Dnia 13 października 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mottem tegorocznego święta była myśl Ernesta Renana: “Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzanie ducha”.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły, pan Rafał Pawlikowski, który mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Akademię swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Samorządu Gminy Wieniawa oraz Rady Rodziców.Miłym akcentem tego święta były życzenia przekazane nauczycielom przez zastępcę wójta Gminy Wieniawa panią Krystynę Żurowską, dyrektor CUS w Wieniawie panią Edytę Wielgo, przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszkę Nadgradkiewicz oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas 1-6 pod czujnym okiem pani Anny Piasty, pani Anny Fidos i pani Ewy Adamczyk. O oprawę muzyczną zadbali: pani Urszula Rejmer oraz pan Artur Mordak, a piękną dekorację wykonały: pani Agnieszka Czyżykowska i pani Elżbieta Wiatrowska.

Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, przedstawili krótką scenkę kabaretową i wykonali przepiękny układ taneczny z parasolkami. Spotkanie było doskonałą okazją do złożenia serdecznych życzeń i podziękowań za trud, serce oddane dzieciom, za mądre i odpowiedzialne wychowanie, za cierpliwość, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły pan Rafał Pawlikowski, który wyraził wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz placówki wszystkim nauczycielom i pracownikom. Akademia przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.

Opracowała Anna Fidos