29 września 2022 roku biblioteka szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie zaprosiła całą społeczność szkolną do wspólnego świętowania Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca poprzez udział w akcji „Czytamy z Sercem”. Celem przedsięwzięcia jest promocja wśród dzieci i młodzieży literatury oraz czytelnictwa, a także propagowanie wiedzy o sercu.

Cele te realizowaliśmy poprzez:

  • zaangażowanie Dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz uczniów do wspólnego czytania,
  • symboliczne ubranie czerwonej części garderoby np. koszulki i naklejenie emblematu serca człowieka,
  • aktywność plastyczną w oddziałach przedszkolnych oraz klasach edukacji wczesnoszkolnej - pomalowanie serca człowieka i zorganizowanie wystawy prac,
  • odczytanie fragmentu książki z cytatami o sercu,
  • obejrzenie wystawy książek, które „chwytają za serce” oraz modelu serca człowieka w bibliotece szkolnej,
  • przeczytanie dialogu - odegranie scenki tematycznej przez uczniów klas V i VII przed widownią złożoną z uczniów swojej klasy,
  • zajęcia świetlicowe pod hasłem: „Poczytaj mi przyjacielu w czerwonym fotelu”,
  • wystosowanie przez nauczycieli świetlicy szkolnej listu do rodziców z prośbą o włączenie się do akcji w domu i głośne czytanie swoim dzieciom.

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za włączenie się w akcję, a także pomysłodawcom za podjęcie działań w tak szczytnych celach.

 Nauczyciele biblioteki i świetlicy

Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi

im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie