Zarządzenie nr 78 o przywróceniu stacjonarnego trybu nauczania w klasach I-VIII