Zarządzenie w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauczania w klasach I b i VIII c