Zarządzenie nr 74 w sprawie nauki zdalnej klasy 1b