Zarządzenie nr 73 w sprawie nauki zdalnej klasy VIIIc