Zarządzenie nr 72 w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauczania klas 4 b i 4c