Zarządzenie nr 71 w sprawie nauki zdalnej klas 4 b i 4c