🧚🧚‍♂️
W październiku, jak co roku, w naszej świetlicy szkolnej odbyło się "Pasowanie na Świetliczaka". Głównym celem uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków, nowo przybyłych uczniów. Dzieci wykazały się odwagą i wiedzą, dotyczącą zasad panujących w świetlicy szkolnej oraz złożyły uroczyste ślubowanie. Serdecznie witamy nowych świetliczaków.🧚
Iwona Kaleta,
Anna Fidos