Wybory

W dniu 27.09 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci musieli spełnić wymagania, takie jak minimum wiekowe, które wyznaczała 7 klasa, odpowiednie zachowanie, czyli przynajmniej dobre, a także zebranie co najmniej 50 podpisów od uczniów. Nad sprawiedliwością głosowania czuwał Komitet Wyborczy w postaci przedstawicieli klas ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Spośród dwóch kandydatek przewagą pięćdziesięciu trzech głosów zwyciężyła Aleksandra Lipińska z klasy 3A. Z kolei funkcję zastępcy objęła Zuzanna Jończyk z 3B. Cała społeczność szkolna ma nadzieję, że współpraca z naszymi przedstawicielami będzie przebiegała pomyślnie.

Zarząd:

Przewodnicząca: Aleksandra Lipińska

Zastępca: Zuzanna Jończyk

Skarbnik: Wiktoria Nowak

Sekretarz: Szymon Stryjski

Opracowała: Wiktoria Nowak