Nowoczesne Metody Kształcenia zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr. 3 Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr. 4 Wzór umowy