Wycieczka do CNK

W dniu 14 listopada 2019 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wraz z opiekunami odwiedzili Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa”. Brało w niej udział 49 uczniów oraz 5 opiekunów.

Głównym celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów poprzez zwiedzanie wystaw stałych oraz uczestnictwo w doświadczeniach na interaktywnych stanowiskach. Uczniowie po przybyciu do CNK podzieleni na grupy wraz z opiekunami zwiedzali obiekt wzbogacając swoją wiedzę o świecie nauki i techniki.

Czytaj więcej: Wycieczka do CNK

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

W dniu 14 listopada 2019 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wraz z opiekunami odwiedzili Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa”. Brało w niej udział 49 uczniów oraz 5 opiekunów.

Czytaj więcej: Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Wycieczka do Centrum Nauki (2)

W dniu 07.12.2018 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu edukacyjnego „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa”. Głównym celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, pogłębienie ich wiedzy poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Dzieci zwiedzały wystawy stałe znajdujące się na terenie Centrum. Jednym z elementów wycieczki była projekcja filmu 3D „Jesteśmy Kosmitamiw znajdującym się na terenie Centrum Planetarium.

Czytaj więcej: Wycieczka do Centrum Nauki (2)

Szkolenie nauczycieli (2)

W dniach 30.11.2018–01.12.2018 roku w ramach projektu „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie odbyło się szkolenie z zakresu „Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce”.

Czytaj więcej: Szkolenie nauczycieli (2)