Konkursy w roku szk. 2018/19

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest corocznym organizatorem konkursów przedmiotowych. W roku szkolnym 2018/2019 mogli w nich wziąć udział zarówno uczniowie klas VIII szkół podstawowych, jak również uczniowie klas III gimnazjów.

            Dnia 18 października 2018 roku odbył się etap szkolny konkursu wiedzy o społeczeństwie. Wzięło w nim udział trzech uczniów z klasy III C: Kamil Frączek, Jakub Próchnicki, Antoni Wójcik. 26 października 2018 roku został przeprowadzony konkurs geograficzny, w którym uczestniczyli: Julia Kartasińska (kl. VIIIa), Jakub Lubowiedzki (kl. IIIB), Jakub Próchnicki (kl. IIIC) oraz Antoni Wójcik (kl. IIIC).


            Jakub Próchnicki w obydwóch konkursach osiągnął bardzo dobre wyniki (ponad 80% poprawnych odpowiedzi), co zagwarantowało mu reprezentowanie naszej szkoły na szczeblu rejonowym.

Konkurs rejonowy wiedzy o społeczeństwie przeprowadzony został w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w dniu 5 grudnia 2018r. Jakub uzyskał 84,3 % poprawnych odpowiedzi. Bardzo dobry wynik osiągnął również w konkursie geograficznym przeprowadzonym dnia 13 grudnia 2018r. w siedzibie MSCDN w Radomiu uzyskując w nim 75% pkt. możliwych do zdobycia. Są to duże osiągnięcia ucznia, który do dwóch konkursów przedmiotowych przygotowywał się niemal równocześnie.

               

Nauczyciel przedmiotów: geografia i wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Wiatrowska

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

Konkursy przedmiotowe przeprowadzane są z myślą o uczniach zdolnych wykazujących szczególne zainteresowania wybranymi przedmiotami. Ich organizatorem na zlecenie MazowieckiegoKuratoraOświaty jest MazowieckieSamorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Każdy konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. 18 października 2017 roku odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy   o Społeczeństwie. Wzięło w nim udział 5 gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica klasy IIIA – Wiktoria Nowak. Został on przeprowadzony5 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Jana Kochanowskiego   w Radomiu. Z testem II etapu zmagało się 18 uczniów z rejonu radomskiego.
Z cierpliwością oczekujemy na wyniki.

Opracowała: Elżbieta Wiatrowska