Dni Dyrektorskie

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jan Kochanowskiego
w Wieniawie działając na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), informuje o ustalonych w roku szkolnym 2021/2022 dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolny 2021/2022 będą:

  • 15 października 2021 r.;
  • 12 listopada 2021 r.;
  • 7 stycznia 2022 r.;
  • 2 maja 2022 r.;
  • 24 maja 2022 r., 25 maja 2022 r., 26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty;
  • 17 czerwca 2022 r.

Jednocześnie informuję, że szkoła w w/w dniach zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na podstawie § 6 ust. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603
ze zm.).

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

mgr Rafał Pawlikowski