Dni Dyrektorskie

 • Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jan Kochanowskiego w Wieniawie działając na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), informuje o ustalonych w roku szkolnym 2020/2021 dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolny 2020/2021 będą:
   15 października 2020 r.;
   16 października 2020 r.;
   4 stycznia 2021 r.;
   5 stycznia 2021 r.;
   25 maja 2021 r., 26 maja 2021 r., 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty;
   4 czerwca 2021 r.

 • Jednocześnie informuję, że szkoła w w/w dniach zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na podstawie § 6 ust. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.).

 • Z poważaniem,
  Dyrektor szkoły
  mgr Rafał Pawlikowski