Strona Główna

Zarządzenie nr 40/2020/2021 w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy w klasach IV – VIII

Zarządzenie nr 40/2020/2021 w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy w klasach IV – VIII