Strona Główna

Rekrutacja do klasy sportowej

Rekrutacja do oddziałów sportowych klas IV na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do oddziałów sportowych klas IV Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie od 1 marca 2021 roku.

Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do oddziałów sportowych klas IV Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie określone zostały w:

1.      Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.);

2.      Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138);

3.      W zarządzeniu Nr 7.2021 roku Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów sportowych klas IV Publicznej  Szkoły Podstawowej z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie;

4.      Regulaminie rekrutacji do oddziałów sportowych klas IV Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie.

Postpowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Wnioski rekrutacyjne należy składać do sekretariatu szkoły (osobiście lub do skrzynki znajdującej się przed wejściem do budynku szkoły) od 1 marca 2021 roku.

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

mgr Rafał Pawlikowski