Strona Główna

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 29 października 2019r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo  ważne wydarzenie dla dzieci i ich rodziców, którzy licznie przybyli na uroczystość. Tego dnia pierwszoklasiści ubrani na galowo, w odświętnych biretach, prezentowali się dostojnie. W pierwszej części dzieci zaprezentowały występ artystyczny, który bardzo podobał się przybyłym gościom. 

 

W drugiej zaś odbyło się  uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie. Następnie dyrektor szkoły pan Rafał Pawlikowski dokonał ceremonii pasowania pierwszaków. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów przez panią Bernadetę Augustyniak - wicedyrektora szkoły. Uczniowie zostali przyjęci do społeczności szkolnej. Na zakończenie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia, po czym dzieci, rodzice i zaproszeni goście udali się do sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na pewno pozostanie 

w pamięci każdego pierwszaka.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w nauce!

Iwona Sobótka

Maria Tomasik

Ewa Chylak